Taller webapps, com preparar l’entorn de programació

Mac OSX

Instal.lat XCode descarregant l’app des de AppStore. A continuació instal.lar XCode Command Line Tools.

Des de XCode>Preferences>General>Downloads>Components>Command Line Tools.

(Es un proces llarg)

[recomanat] IDE: instal·lar Visual Studio Code, des de https://code.visualstudio.com/download 

Alternativament IntelliJ (trial), Eclipse (free) o altres.

[requerit] instal·lar HomeBrew (https://brew.sh)

/usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”

[recomanat] instal·lar iTerm2

brew cask install iterm2

(sortir de Terminal i obrir iTerm2)

[recomanat] instal·lar ZSH 

brew install zsh zsh-completions

Activar ZSH com shell del usuari en lloc de BASH

chsh -s $(which zsh)

[recomanat] Instal·lar “Oh-My-Zsh”

sh -c “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)”

[requerit] Instal·lar GIT

git –version

brew install git

[requerit] Instal·lar Java JDK8

brew cask install java8

[requerit] Instal·lar Maven

brew install maven

[requerit] Instal·lar Gradle

brew install gradle

[requerit] Instal·lar NodeJS

brew install nodejs

[requerit] Instal·lar CURL

brew install curl

[requerit] Instal·lar varis frameworks

npm install -g npm

npm install -g yo

npm install -g generator-jhipster

[recomanat] SublimeText

brew cask install sublime-text

alternativament instal·lador convencional des de https://www.sublimetext.com

[recomanat] Visual Studio Code ()

brew install visual-studio-code

alternativament instal·lador convencional des de https://code.visualstudio.com/download

[recomanat] Instal·lar SourceTree des de https://www.sourcetreeapp.com

[recomanat] Springboot CLI

brew tap pivotal/tap

brew install springboot

 

WINDOWS

Es important tenir instal.lat .NET Framework (https://www.microsoft.com/net/download), descarregar la ultima versió i executar el setup.exe. (Es una proces llarg)

[requerit] Instal·lar Chocolatey, versió open source, free. Descarregar instal·lador a https://chocolatey.org

Si ja esta instal·lat, verificar instal·lacions existents executant:

choco list –local-only

Alternativament instal.lar Scoop (), te receptes similars a Cocolatey.

Es recomanat instal-lar els dos sistemes.

iex (new-object net.webclient).downloadstring(‘https://get.scoop.sh‘)

Instal·lar diverses aplicacions i frameworks…

[requerit] Instal·lar NodeJS

choco install nodejs

[requerit] Instal·lar JHipster

choco install jhipster

[requerit] Instal·lar CURL

choco install curl

[recomanat] Instal·lar Springboot CLI

choco install spring-boot-cli –version 2.0.4

[recomanat] Instal·lar SublimeText 3, des de https://www.sublimetext.com

[recomanat] Instal·lar SourceTree des de https://www.sourcetreeapp.com

[recomanat] Instal·lar Visual Studio Code des de https://code.visualstudio.com/download

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.